ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562

บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเล็กซ์ 2014 จังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัท ไนน์ แทมมะรินด์ จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์

ดิลกภัณฑ์ ดีแอนด์ดี พลาซ่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ร้านประตูน้ำ 2 พิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์