ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพิจิตรคอนสตรัคชั่น จังหวัดพิจิตร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด.เพชรพิษณุคอนสตรัคชั่น จังหวัดพิจิตร

บริษัทแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท จำกัด จังหวัดนครสวรรค์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่มเชียงเส็ง จังหวัดนครสวรรค์

ทองประเสริฐ รีไซเคิล จังหวัดพิจิตร

อำไพการช่าง จังหวัดพิจิตร