ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562

บริษัท เอ็ม เจ เค สตีล จำกัด จังหวัดอุดรธานี

โรงแรมหนองคาย ธา วิลล่า จังหวัดหนองคาย

บริษัท อุดรแดรี่ฟูดส์ จำกัด จังหวัดอุดรธานี

บริษัท นัมเบอร์วัน ลอนดรี จำกัด จังหวัดอุดรธานี

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด จังหวัดหนองบัวลำภู

บริษัท คอนกรีต พรีซิชั่นยูนิค จำกัด จังหวัดอุดรธานี