ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

บริษัท แกรนด์ อินเตอร์ ฟู้ดส์  จำกัด จังหวัดขอนแก่น

บริษัท เจ.เอส.เค.การทอ จำกัด จังหวัดหาสารคาม

บริษัท เค.ซี.เมททอลซีท จำกัด จังหวัดขอนแก่น

บริษัท สหชัยอลูมินั่มอัลลอย (1982) จำกัด จังหวัดขอนแก่น

บริษัท มิตรแท้ยานยนต์ จำกัด จังหวัดขอนแก่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิลยูอาร์คอนซัม เมชั่น จังหวัดร้อยเอ็ด