ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562

บริษัท เชาวน์ดี สตาร์ช(2004) จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท แดรี่โฮม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท อ้วนการช่างโคราช จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท สยามโคราช จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์แมชีนเนอรี่ จังหวัดบุรีรัมย์