ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562

บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร 

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท ฮาร์ท สปอร์ต แวร์ จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี