ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จังหวัดระยอง

บริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จังหวัดชลบุรี

บริษัท เอกไทย เคมี จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัท บูรณาพากรุ๊ป จำกัด จังหวัดชลบุรี

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี

บริษัท เมทัล บิวล์ดิง จำกัด จังหวัดชลบุรี