ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฏ์ธานี ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฏ์ธานี ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฏ์ธานี ประจำปี 2562

บริษัท ปาล์มดีศรีนคร จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

บริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

บริษัท ท็อปโปรดักส์ ฟู้ด จำกัด จังหวัดพังงา

บริษัท กระทะทอง จำกัด จังหวัดพังงา

บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด จังหวัดตรัง

บริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด จังหวัดตรัง