ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล จังหวัดปัตตานี

บริษัท ปัตตานีคอนกรีต จำกัด จังหวัดปัตตานี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทอง รังนกไทย จังหวัดปัตตานี

บริษัท สหพันธ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดปัตตานี

บริษัท นาราสมุทร จำกัด จังหวัดนราธิวาส

ลูกหยีวีระวงศ์ 3 จังหวัดปัตตานี