ดำเนินการโดย กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ ประจำปี 2562

บริษัท รีนิวคอยส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จังหวัดระยอง

บริษัท เอคซเพิท พริ้นติ้ง จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท เดอร์มา อินโนชั่น จำกัด จังหวัดนนทบุรี

บริษัท เอนเทค โพรดักส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท ทีไทยแสน็คฟู้ด จำกัด กรุงเทพฯ

บริษัท แฟมิลี่ กรีน ฮาร์เวสต์ จำกัด จังหวัดนครปฐม

บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด กรุงเทพฯ