ดำเนินการโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรุงเทพฯ (กล้วยน้ำไท) ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรุงเทพฯ (กล้วยน้ำไท) ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรุงเทพฯ (กล้วยน้ำไท) ประจำปี 2562

วิสาหกิจชุมชนไอริช จังหวัดสมุทรปราการ

วิสาหกิจชุมชนกระทุ่มรายพัฒนา กรุงเทพฯ

ผ้าไหมบ้านครัว กรุงเทพฯ

สารธนี ชูส์ กรุงเทพฯ

บ้านเทโพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร้าน 9 หมอยาไทย จังหวัดนครปฐม