ดำเนินการโดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรุงเทพฯ ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรุงเทพฯ ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรุงเทพฯ ประจำปี 2562

บริษัท เมษา ดีไซน์ จำกัด กรุงเทพฯ

บริษัท สยามฟอร์จิง จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท ฟิวชั่น  ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัท เอ็มแอนด์อาร์แลบเบอราทอรี่ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท โปรดักส์ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท ท้อปแก๊สซีแอนด์ดับบลิว จำกัด กรุงเทพฯ