ดำเนินการโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ (กล้วยน้ำไท) ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ (กล้วยน้ำไท) ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ (กล้วยน้ำไท) ประจำปี 2562

บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพฯ

บริษัท สวอนโลจิสติกส์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท เพ็ทสเปเชียลลิสต์ จำกัด กรุงเทพฯ

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด กรุงเทพฯ

บริษัท หมวก วี ไอ พี จำกัด กรุงเทพฯ

บริษัท เรืองนิจ จำกัด กรุงเทพฯ