ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562

บริษัท เซรามิค เอส.ที.ซี. จำกัด จังหวัดลำปาง

บริษัท ไอ.ที.ซี.อินเตอร์คัทส์ จำกัด จังหวัดลำปาง

ห้างหุ้นส่วนสามัญข้าวแต๋นธานี จังหวัดลำปาง

โรงงาน จุล เซรามิค จังหวัดลำปาง

โรงงาน วังแคว้งเซรามิค คราฟท์ จังหวัดลำปาง

บริษัท ผลมณีธุรกิจ จำกัด จังหวัดลำปาง