ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

บริษัท เชียงใหม่โพลสตาร์ (1992) จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท เกษมสันต์ จำกัด จังหวัดลำพูน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซปปี้ แอนด์ แพเร็นท์ จังหวัดลำปาง

บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด จังหวัดเชียงราย