ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2564

บริษัท อุทัยธานี ไบโอ เอเนอยี จำกัด จังหวัดอุทัยธานี

บริษัท เอสซีฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด จังหวัดพิจิตร

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร

บริษัท แดรีโด อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด จังหวัดนครสวรรค์