ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564

บริษัท โออิชิ ฟู้ด จำกัด จังหวัดขอนแก่น

บริษัท บ้านกอกอิงค์เจ็ท ขอนแก่น จำกัด จังหวัดขอนแก่น

บริษัท สายทิพย์ ฟู๊ด คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด จังหวัดขอนแก่น

บริษัท ไทยเฮอร์เบิล สแตนดาร์ด จำกัด จังหวัดขอนแก่น