ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2564

บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด งหวัดนครราชสีมา

บริษัท บุรีรัมย์ นวรัตน์ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์

บริษัท แสวงพัฒน์ จำกัด จังหวัดชัยภูมิ

บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา