ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ

บริษัท  อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลริเวอร์เทรด จังหวัดศรีสะเกษ

บริษัท  จตุรโชคกรุ๊ป  จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ