ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564

บริษัท แต้ล้งฮั้ว (ทีแอลเอช) 95 กรุ๊ป จำกัด จังหวัดระยอง 

บริษัท ยู-การผลิต จำกัด จังหวัดระยอง 

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี

บริษัท 3 เอ แสนตุ้งเมทัลชีท จำกัด จังหวัดตราด