ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษณ์ธานี ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษณ์ธานี ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษณ์ธานี ประจำปี 2564

บริษัท ภัทรปาล์มออยล์ จำกัด จังหวัดกระบี่

บริษัท ท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัด จังหวัดสุราษณ์ธานี

บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด จังหวัดตรัง

บริษัท ไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด จังหวัดกระบี่