ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา ประจำปี 2564

บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด จังหวัดสงขลา

บริษัท เอ พี เค เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด จังหวัดสงขลา

บริษัท ไฮซ์ คิว แพค อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสงขลา

บริษัท มาสเตอร์พาราวู้ด จำกัด จังหวัดสงขลา