ดำเนินการโดย กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ ประจำปี 2564

บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี 

บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด กรุงเทพฯ

บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด จังหวัดมุทรปราการ

บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา