ดำเนินการโดย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ (กล้วยน้ำไท) ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ (กล้วยน้ำไท) ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ (กล้วยน้ำไท) ประจำปี 2564

บริษัท เอ็ม. อี. เมดิเทค จำกัด กรุงเทพฯ

บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด กรุงเทพฯ

บริษัท เอสที เฟอรืทิลิตี้ จำกัด จังหวัดนครปฐม

บริษัท พิราป สทาช จำกัด กรุงเทพฯ