ดำเนินการโดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรุงเทพฯ ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรุงเทพฯ ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรุงเทพฯ ประจำปี 2564

บริษัท การ์เด้นเซ็นเตอร์ จำกัด กรุงเทพฯ

บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด กรุงเทพฯ