ดำเนินการโดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ ประจำปี 2564

บริษัท สตาร์ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ

บริษัท ไทยคินอินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดะเชิงเทรา

บริษัท ไทยเอเซียบิสกิท จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพฯ