ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด จังหวัดลำปาง

บริษัท แอ็ดวานซ์ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด จังหวัดลำปาง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอลวู้ดแฟคตอรี่ จังหวัดลำปาง

บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด จังหวัดลำปาง